Producten

Respond ontwikkelt software op maat, passend bij uw bedrijfsprocessen. We geven u graag een korte omschrijving van enkele van onze producten. Praktijkvoorbeelden van onze oplossingen, aangepast voor specifieke bedrijfsprocessen, vindt u bij referenties.

SmartRespond

Lees verder

Dit is een Intelligent Notificatie Systeem dat het mogelijk maakt om bij incidenten grote groepen functionarissen gelijktijdig een eenduidige boodschap te geven. Dit kan variëren van een informatiebericht tot aan het daadwerkelijk alarmeren, waarbij de functionarissen een status terugkoppelen om een mogelijke aanvraag tot assistentie te accepteren. Omdat deze software door Respond zelf is ontwikkeld, is het voor ons mogelijk om sneller in te spelen op de wensen en behoeften van onze klanten en de markt.

De digitale brochure van SmartRespond algemeen kunt u hier lezen. En de speciale brochure voor de zorg vindt u hier.

Regiekamer

Lees verder

Dit procesmanagement systeem stelt een organisatie in staat om zowel dagelijkse processen als incidenten te managen, zodat de (imago)schade beperkt blijft. Deze oplossing biedt uw organisatie de mogelijkheid om de juiste taken aan de juiste personen toe te wijzen, zodat deze ook binnen een vastgesteld tijdsbestek worden afgehandeld. Door regie op uw proces te creëren, zorgt deze oplossing voor de meest efficiënte afhandeling. Dit procesmanagement systeem kan diverse organisaties ondersteunen.

Voor totaalregie worden SmartRespond en Regiekamer met elkaar geïntegreerd, zodat u vanuit de alarmering de gekwalificeerde functionarissen informeert en taken aan de personen toewijst.
Het totaaloverzicht visualiseert de voortgang van ieder incident dat of elke afwijking die in behandeling is.

De digitale brochure van Regiekamer algemeen kunt u hier lezen. En de speciale brochure voor transport vindt u hier.

BRAIN

Lees verder

Staat voor BRAndweer Informatie Netwerk en is een cocreatie tussen Brandweer Midden- en West-Brabant als penvoerder, TNO en Respond. Het doel van BRAIN is te faciliteren in het leren van branden voor elke brandweerman, van Risicobeheersing tot Repressie, van manschap tot regionaal commandant. Het systeem voorziet hierin door op verschillende manieren data te verzamelen, dit te combineren en dit als informatie toegespitst op de gebruiker te presenteren. Hiermee bereikt het systeem zowel ‘operational excellence’ als ‘business intelligence’.

De digitale brochure van BRAIN kunt u hier lezen.

DigiMak

Lees verder

De Digitale Multidisciplinaire Activiteiten Kalender ondersteunt gemeenten en de veiligheidsregio's in het evenementen vergunningverleningstraject. Door een totaaloverzicht te creëren van komende evenementen krijgen de gemeenten direct een overzicht van wat er zich binnen hun eigen en binnen de buurtgemeenten afspeelt. Daarnaast zien de hulpdiensten in een oogopslag voor welke aankomende evenementen zij advies dienen te geven. 

Meer informatie over DigiMak 2.0 vindt u hier

GAOS

Lees verder

Geïntegreerd Alarm Oproep Systeem voor incidentafhandelingen wordt zo’n 14 keer per dag gebruikt door ProRail. Het alarmeringssysteem heeft 1 à 2 minuten nodig om alle diensten te informeren en te mobiliseren voor een incident op het railwegennet.
De verkeersleiding heeft een ‘real-time’ statusoverzicht beschikbaar van de oproep op basis waarvan eventueel bijgestuurd kan worden en zij kan achteraf rapporten genereren ter evaluatie en controle dankzij GAOS.

CARE

Lees verder

CARE staat voor Control, Alarm and Respond to Emergencies. En is speciaal ontwikkeld naar de behoeften van ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Wanneer er een crisis dreigt of plaatsvindt moeten er tal van acties in gang worden gezet en maatregelen worden getroffen. De juiste personen moeten worden geïnformeerd en gealarmeerd. Processen en procedures moeten correct worden opgevolgd. Alleen op deze manier blijft het verlenen van goede zorg mogelijk. Met CARE regelt u dat.

De digitale brochure van CARE kunt u hier lezen.

webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Tilburg