Richting geven aan de agenda van de Raad Directeuren Veiligheidsregio

De Veiligheidsregio van Waarde?!

Zijn burgers en organisaties het startpunt van het denk- en innovatieproces bij de veiligheidsregio in plaats van het slotstuk? De veiligheidsregio als toekomstbestendige en regisserende samenwerkingsorganisatie met o.a. vitale organisaties die vanuit de bedoeling voorbereid is op klassieke rampen. Maar zeker ook op moderne crises zoals cybercrime, de gevolgen van klimaatveranderingen, terrorisme en andere rampen en incidenten met maatschappelijke impact. Hoe en met welke stakeholders gaat u invulling geven aan uw vernieuwingsopgaven voor een veilige samenleving, vanuit organisatorische, technologische, financiële, informatie- en mensgerichte innovatie?

Het werd een interessant debat over de bedoeling en over vernieuwing voor en door veiligheidsregio’s, waarbij veiligheidsregio's zelf als externe stakeholders zoals afdelingshoofd security management NS Tawfik Kamil en regiodirecteur KPN Anja de Vos aan het woord waren.

De dag werd uiteraard niet zomaar gestart. Thom Verheggen, mede-auteur opvolger Verdraaide Organisaties, Anders Vasthouden mocht aftrappen met een presentatie om in de goede mindset te komen om tot een omkering van het veiligheidsdenken:

  • Wat betekent dit voor de manier van waardegedreven besturen van onze veilige en gezonde samenleving?
  • Wat betekent dit voor het samenspel in en tussen (publieke en private) partnerships en in (digitale) ketens?
  • En wat heeft het voor impact op uw leiderschap, de cultuur en uw medewerkers?

Welke condities maken dat veiligheidsregio’s van betekenis zijn en blijven en wat is daar nu voor nodig om invulling aan te geven?

 

Het uiteindelijke doel van de dag?

Het 'van buiten naar binnen' ophalen en uitdiepen van thema's voor de Uitvoeringsagenda van de Veiligheidsregio's. In de loop van 2018 zullen de thema's bekend worden, waarbij wij je als partner graag van op de hoogte houden.

Wordt vervolgd! 

+31 (0) 13 532 1001Wij staan voor u klaar.
webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Tilburg