Invloed nieuwe privacy wetgeving alarmeringen meldkamer

Ook wij hebben al de nodige aandacht besteed aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of in het Engels de General Data Protection Regulation (GDPR). Per 25 mei is deze AVG van toepassing en geldt deze wet in heel Europa. Dit heeft uiteraard direct invloed op het beheer van persoonsgegevens voor uw eigen applicaties, maar deze AVG heeft ook direct invloed op de manier van alarmeren vanuit de meldkamers.

Geen adresgegevens meer via meldkamers

Al jaren versturen meldkamers bij alarmeringsberichten de adresgegevens van het incident, echter zal bij ingaan van de AVG dit niet meer mogen. De combinatie tussen het incident en de adresgegevens wordt als privacy gevoelig beschouwt. Waar veel meldkamers nu kiezen voor het weglaten van het huisnummer is dit in operationele zin niet wenselijk.

SmartRespond incidentmeldingen met volledige adresgegevens wél mogelijk

Wist u dat u met SmartRespond wél incidentmeldingen kunt blijven doen met volledige adresgegevens? Berichten verstuurd middels SmartRespond zijn niet openbaar, op deze manier kunt u uw functionarissen heel effectief gericht inlichten op de middelen die zij altijd ter beschikking hebben. Middels App (push)bericht, SMS, telefonisch maar zelf via de Pagers.

SmartRespond heeft de mogelijkheid om de nieuwe PreCom pagers direct aan te sturen separaat aan het P2000 netwerk. Hierdoor zijn berichten niet meer openbaar en bij het versturen van adresgegevens voldoet u nog steeds aan de AVG. Daarnaast kunnen de pagers operationeel blijven zelfs tijdens storingen of updates aan het P2000 netwerk. Tot slot geeft deze nieuwe koppeling de mogelijkheid tot een ‘stil-alarm’, waarbij berichten niet te onderscheppen zijn via het P2000 netwerk. 

Wilt u meer weten over deze koppeling? Neem contact op met Daan Adriaans 

*https://www.brandweer.nl/brandweernederland/nieuws/2018/geen-huisnummer-in-alarmeringsbericht

 

+31 (0) 13 532 1001Wij staan voor u klaar.
webdesign by Robiz.nl Webdesign & Webhosting Tilburg